Żywienie dla farmaceutów – przygotowanie i rozliczanie recept w aptece

Druga część programu Żywienie przeznaczona jest dla aptek szpitalnych. Przygotowuje listę potrzeb oraz pomaga rozliczyć preparaty i sprzęt zużyty do żywienia pozajelitowego w programie aptecznym.

 

Co umożliwia Żywienie aptekom?

 • sprawdzanie i zatwierdzanie przez pracownika Apteki recept wystawionych przez lekarza
 • wykonywanie recept dla żywienia domowego w systemie tygodniowym
 • wykonywanie recept na weekend
 • stosowanie worków dwukomorowych
 • przygotowanie i rozliczanie recept (rysunek 1)
 • przygotowanie listy potrzebnych preparatów i sprzętu w sztukach wraz z numerami serii, biorąc pod uwagę wielkość opakowań. Przy przygotowaniu listy program dzieli potrzebne preparaty na wykorzystywane przez maszynę (pompy), przygotowywane ręcznie (pod lożą) oraz dodawane bezpośrednio przed podaniem pacjentowi
 • dopisanie do listy potrzeb ilości wody potrzebnej do rozpuszczenia preparatów Soluvit i Cernevit
 • stosowanie preparatu Soluvit z Vitalipidem przy osobnym rozliczeniu każdego z nich
 • automatyczne przygotowanie rozliczenia mieszanin żywieniowych na pacjenta lub na oddział, w zależności od możliwości wprowadzania do programu aptecznego
 • drukowanie etykiet na worki z preparatami żywieniowymi na podstawie wystawionych recept (rysunek 2)
 • drukowanie na etykietach preparatów, które należy dodać przed podaniem żywienia
 • rozliczanie zużytego sprzętu na oddziały proporcjonalnie do ilości wystawionych recept
 • drukowanie raportów wykonania i wydania
 • prowadzenie magazynu żywienia wraz z numerami serii i datami ważności
 • rozliczenie kosztów żywienia pozajelitowego

 

To nie wszystko!

Program Żywienie współpracuje z maszynami: MultiComp, Baxa oraz MibMix.

Oferuje również wachlarz zestawień:

 • Zużycia preparatów i sprzętu
 • Stanu preparatów i sprzętu w magazynie żywienia
 • Recept dla pacjentów
 • Kosztów mieszanin
 • Kosztów żywienia
 • Lista recept
 • Lista pacjentów żywienia pozajelitowego
 • Zestawienia konieczne dla NFZ
 • Statystyka
 • Zestawienia mogą być wykonywane dla wybranego okresu i oddziału, w zależności od potrzeb.