Żywienie dla lekarzy – wystawianie i drukowanie recept

Pierwsza część programu przeznaczona jest dla lekarzy, którzy zajmują się żywieniem pozajelitowym. Ułatwia wystawianie recept i jednocześnie wprowadza dane do rozliczenia dla apteki. Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć pomyłek. Program daje szereg możliwości, można go dostosować do swoich potrzeb i korzystać z tych funkcji, które w danym momencie są potrzebne.

 

Co umożliwia Żywienie?

 • wystawianie (rysunek 1) i drukowanie (rysunek 2) recept przez lekarzy w oparciu o wprowadzone (zdefiniowane przez lekarzy) algorytmy żywieniowe
 • stosowanie różnych rodzajów algorytmów:
  • recepty dla dorosłych – wg zapotrzebowania na energię, białko i płyny z ewentualnym uwzględnienia stanu zdrowia pacjenta
  • recepty dla dzieci – wg podaży w g/kg masy ciała
  • recepty dla noworodków – wg podaży w g/kg masy ciała z uwzględnieniem ewentualnego żywienia dojelitowego
 • wystawianie i drukowanie recept przez lekarzy z zastosowaniem worków RTU (wprowadzono ograniczenia dodawania ilości preparatów indywidualnie dla worków, zgodnie z charakterystyką produktu)
 • wystawianie i drukowanie recept przez lekarzy bez stosowania algorytmów (wprowadzanie ilości preparatów)
 • ocenę stabilności mieszaniny w oparciu o wyliczone parametry recepty podczas jej wystawiania (rysunek 3)
 • wprowadzenie ostrzeżeń w przypadku przekroczenia wartości parametrów
 • dostęp do informacji o witaminach i pierwiastkach śladowych podczas wystawiania recepty
 • określenie ilości recept, dni i ewentualnie tygodni stosowania
 • kopiowanie recept wystawionych dla pacjenta
 • proste wprowadzanie recept kontroli
 • wprowadzenie konieczności określenia przez lekarza sposobu podania żywienia (dojście centralne lub drogą obwodową)
 • elektroniczne przesyłanie recept do apteki
 • korzystanie z zestawień recept wystawionych przez lekarzy