Farmakoterapia noworodka – Funkcjonalność programu Żywienie

W odpowiedzi na potrzeby szpitali, Żywienie zostało wzbogacone o obsługę Farmakoterapii noworodka. Ta funkcjonalność programu powstała dzięki nieocenionej pomocy lekarzy i farmaceutów z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ułatwia ona zlecanie leków, procedur oraz karmienia noworodków. Uwzględnia zastosowane leczenie w żywieniu pozajelitowym i jednocześnie wprowadza recepty do apteki.

 

Co umożliwia Farmakoterapia noworodka?

 • zlecanie leków w dawkach indywidualnych
 • zlecanie procedur
 • wystawianie kart terapii noworodka (rysunek 1)
 • grupowanie leków
 • definiowanie stosowanej dawki dla wybranego leku
 • definiowanie częstości podawania wybranego leku
 • określenie preparatu do rozcieńczenia wybranego leku
 • określenie trwałości leku
 • określenie ilości pokarmu podawanego dojelitowo – pokarm matki lub sztuczny (także HMF i SB)
 • kopiowanie zleceń lekarskich wystawionych dla pacjenta – program wylicza czas podania kolejnej dawki leku
 • wyliczenie ilości składników z leków i pokarmu, mających wpływ na żywienie pozajelitowe i uwzględnienie tych wartości w procesie tworzenia żywienia pozajelitowego (rysunek 2rysunek 3)
 • elektroniczne przesłanie recepty do apteki
 • wydruk karty terapii i żywienia enteralnego (rysunek 4)
 • generowanie listy leków, która ma być wykonana w aptece uwzględniając czas pracy apteki i trwałość leku (rysunek 5)
 • wprowadzanie rozcieńczeń (baz) wykonanych w aptece (rysunek 6)
 • drukowanie etykiet (rysunek 7rysunek 8)
 • współpraca z kuchnią mleczną